درباره ما

گروه طراحی حسین دیزاین کار رسمی خود را از بهمن سال ۹۵ آغاز کرده و امید وار است با توجه به تیم حرفه ای و با تجربه ای که در اختیار دارد آموزش های مناسبی را در اختیار دوست داران گرافیک و طراحی سایت قرار دهد و توانسته باشد قدمی هر چند کوچک در راستای پیش رفت هم وطنان عزیز بر دارد.